• BANDO TAKEJA BURO I DANS LE RÔLE DE NARIHIRA

The Fifty-three Tokaido Stations (Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi)

Station 40 : Chiryû

Editor : Iseya Kanekichi

Oban, Nishiki-e
1852

Nice and fresh proof.BANDO TAKEJA BURO I DANS LE RÔLE DE NARIHIRA

  • 300.00 €”instagram_icon”